Marketingu

Marketingu i Radio Vatit ofron një përfaqsim profesional të komapnisë suaj me dëgjuesshmëri deri 120.000 dëgjues në ditë.

 

Kontakte:

Drejtor Marketingu, Rahim Kadriu: 070-370-343

Menager Maketigu, Mahir Kadriu: 070-401-117

Asistente Marketingu, Xhejlan Jakupi: 073-234-111

advertisement