Ndryshime kushtetuese apo marrëveshje ndërkombëtare si garanci për emrin